Proč spolupracovat s námi?

V rámci spolupráce s našimi zákazníky se vždy snažíme, aby na konci bylo dosaženo vytyčených výsledků, to je zcela jasné a nutné. Ale ať už se jedná o renovaci IT infrastruktury, výstavbu datového centra nebo kompletní reorganizaci výroby a případně nasazení robotů a automatických linek, snažíme se prvně poznat Vás jako zadavatele a investora. Seznámíme se s prostředím, snažíme se pochopit firemní kulturu, očekávání, lidský potenciál, ale i všechna možná formální i neformální pravidla a omezení. Teprve poté můžeme úspěšně vést projekt, navrhovat jiný systém práce a výroby a přinést přidanou hodnotu, kterou očekáváte. V našich projektech dáváme dohromady znalosti jak z oblasti IT, tak z oblasti výrobních a obchodních firem, díky nimž přinášíme synergické efekty a spojujeme data, informace, výrobky a zboží v jeden funkční celek.
Nemůžeme být jen Váš dodavatel, musíme být Váš partner, abychom společně dosáhli úspěchu.

Prince2 certifikát

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A PORADENSTVÍ V OBLASTI ICT

V této oblasti nabízíme přípravu projektů, rozpočtování, pomoc s výběrem vhodného dodavatele a dozor při realizaci. Máme také zkušenosti s projekty financovanými s pomocí fondů EU. Přestože existuje mnoho technik a zaručených postupů (best practice), jak úspěšně řídit projekty, tak z praxe víme, že každý projekt je zcela jiný a nemá vždy jen formální milníky a zdroje evidované v Projectu. Každý projekt je živý organizmus, který se v čase vyvíjí, mění se podmínky, zdroje, prostředky, termíny a mnohdy i samotný cíl získává jiné obrysy. V tomto prostředí stojíme vždy na Vaší straně a staráme se o to, aby bylo dílo vždy dokončeno k Vaší spokojenosti - v termínu, penězích a hlavně kvalitě.

OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Pro výrobní a obchodní podniky nabízíme pomoc při optimalizaci výrobních a logistických procesů. Věnujeme se pochopení Vašich podnikatelských cílů a poté společně popisujeme a upravujeme cestu, kterou je naplňujete v rámci řízení Vaší společnosti. Soustředíme se na efektivní využívání informačních technologií a sběru dat a jejich vyhodnocování. Důraz klademe na zavádění automatizace a robotizace tam, kde to může vést k zefektivnění průchodu zakázky firmou. Vnášíme inovativní pohled do Vašich procesů aby Vaše podnikání bylo maximálně efektivní.

Reference

MEDKONSULT medical technology s.r.o.
Optimalizace procesů, příprava implementace IS

Analýza firemních procesů a příprava zadání pro implementaci nového informačního systému pro společnost MEDKONSULT medical technology s.r.o.

Osmá správa majetku a služeb a.s.
Podpora implementace nových provozních systémů

Příprava podrobného projektové zadání, analýza jednotlivých agend, řízení implementace a podpora uživatelů pro klienta Osmá správa majetku a služeb a.s

RISO-R s.r.o.
Čtečky čárového kódu ve výrobě a logistice

Řízení projektu pro generálního dodavatele EXAS spol. s r.o. na zavedení mobilních terminálů Motorola do recepturového řízení výroby marmelád a logistických procesů

Contipro
Čtečky čárového kódu ve výrobě a logistice

Řízení projektu pro generálního dodavatele EXAS spol. s r.o. na zavedení mobilních terminálů Motorola do recepturového řízení farmaceutické výroby a logistických procesů

Tigtech
Hardware, datová síť, EZS, CCTV, "smart" řízení

Řízení projektu pro generálního dodavatele EXAS spol. s r.o. na vybudování nové serverovny, datové sítě, zabezpečovacího systému a kamerového systému včetně chytrého řízení osvětlení a vzduchotechniky v nově budované výrobní hale.

Trystom
Optimalizace firemních procesů, implementace IS

Analýza firemních procesů a návrh jejich optimalizace paralelně s implemetací nového informačního systému. Vedení projektu implementace za stranu zákazníka a následné vypracování organizačních směrnic reflektujících nový informační systém.

SALTEN
Implementace informačního systému

Vedení projektu implementace informačního systému za stranu generálního dodavatele EXAS spol. s r.o.

Datové centrum
Datové centrum s kapacitou více jak 300 racků

Příprava projektu a dozor investora stavby datového centra o příkonu 2MW

ADRO CZ
Kompletní ICT vybavení kanceláří

Výstavba počítačových sítí a kamerového systému ve dvou lokalitách včetně jejich propojení. Dodávka veškerého HW a SW.

Výrobní a montážní linky pro kotle a kamna

Příprava projektů a nabídek, vedení obchodního vyjednávání v rámci dodávky výrobních a montážních linek

Profesionální wi-fi pro hotel v Praze

Příprava projektu a dozor investora v rámci budování profesionální hotelové wifi sítě včetně billingu

Datová komunikace v rámci multifunkčního areálu

Příprava projektu a dozor investora při realizaci komplexní areálové slaboproudé a počítačové komunikace