Proč spolupracovat s námi?

V rámci spolupráce s našimi zákazníky se vždy snažíme, aby na konci bylo dosaženo vytyčených výsledků, to je zcela jasné a nutné. Ale ať už se jedná o renovaci IT infrastruktury, výstavbu datového centra nebo kompletní reorganizaci výroby a případně nasazení robotů a automatických linek, snažíme se prvně poznat Vás jako zadavatele a investora. Seznámíme se s prostředím, snažíme se pochopit firemní kulturu, očekávání, lidský potenciál, ale i všechna možná formální i neformální pravidla a omezení. Teprve poté můžeme úspěšně vést projekt, navrhovat jiný systém práce a výroby a přinést přidanou hodnotu, kterou očekáváte. V našich projektech dáváme dohromady znalosti jak z oblasti IT, tak z oblasti výrobních a obchodních firem, díky nimž přinášíme synergické efekty a spojujeme data, informace, výrobky a zboží v jeden funkční celek.
Nemůžeme být jen Váš dodavatel, musíme být Váš partner, abychom společně dosáhli úspěchu.

Prince2 certifikát

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A PORADENSTVÍ V OBLASTI ICT

V této oblasti nabízíme přípravu projektů, rozpočtování, pomoc s výběrem vhodného dodavatele a dozor při realizaci. Máme také zkušenosti s projekty financovanými s pomocí fondů EU. Přestože existuje mnoho technik a zaručených postupů (best practice), jak úspěšně řídit projekty, tak z praxe víme, že každý projekt je zcela jiný a nemá vždy jen formální milníky a zdroje evidované v Projectu. Každý projekt je živý organizmus, který se v čase vyvíjí, mění se podmínky, zdroje, prostředky, termíny a mnohdy i samotný cíl získává jiné obrysy. V tomto prostředí stojíme vždy na Vaší straně a staráme se o to, aby bylo dílo vždy dokončeno k Vaší spokojenosti - v termínu, penězích a hlavně kvalitě.

OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Pro výrobní a obchodní podniky nabízíme pomoc při optimalizaci výrobních a logistických procesů. Věnujeme se pochopení Vašich podnikatelských cílů a poté společně popisujeme a upravujeme cestu, kterou je naplňujete v rámci řízení Vaší společnosti. Soustředíme se na efektivní využívání informačních technologií a sběru dat a jejich vyhodnocování. Důraz klademe na zavádění automatizace a robotizace tam, kde to může vést k zefektivnění průchodu zakázky firmou. Vnášíme inovativní pohled do Vašich procesů aby Vaše podnikání bylo maximálně efektivní.

Reference

Kongresové centrum Praha, a.s.
Analýza firemních procesů a příprava implementace IS Helios Nephrite

Analýza firemních procesů, příprava zadání a vedení projektu implementační analýzy nového informačního systému pro klienta Kongresové centrum Praha, a.s.

3EC International a.s.
Analýza firemních procesů a příprava implementace IS KARAT

Analýza firemních procesů, příprava zadání a vedení projektu implementační analýzy nového informačního systému pro klienta 3EC International a.s.

EMPOLAS s.r.o.
Analýza firemních procesů a příprava implementace IS QI

Analýza firemních procesů, příprava zadání a vedení projektu implementační analýzy nového informačního systému pro klienta EMPOLAS s.r.o.

Trystom
Zavedení plánování výroby, pokročilé vyhodnocování

Opakovaná revize firemních procesů, prohloubení využití pokročilých vlastností IS QI

MEDKONSULT medical technology s.r.o.
Optimalizace procesů, příprava implementace IS

Analýza firemních procesů a příprava zadání pro implementaci nového informačního systému pro společnost MEDKONSULT medical technology s.r.o.

Osmá správa majetku a služeb a.s.
Podpora implementace nových provozních systémů

Příprava podrobného projektové zadání, analýza jednotlivých agend, řízení implementace a podpora uživatelů pro klienta Osmá správa majetku a služeb a.s

RISO-R s.r.o.
Čtečky čárového kódu ve výrobě a logistice

Řízení projektu pro generálního dodavatele EXAS spol. s r.o. na zavedení mobilních terminálů Motorola do recepturového řízení výroby marmelád a logistických procesů

Contipro
Čtečky čárového kódu ve výrobě a logistice

Řízení projektu pro generálního dodavatele EXAS spol. s r.o. na zavedení mobilních terminálů Motorola do recepturového řízení farmaceutické výroby a logistických procesů

Tigtech
Hardware, datová síť, EZS, CCTV, "smart" řízení

Řízení projektu pro generálního dodavatele EXAS spol. s r.o. na vybudování nové serverovny, datové sítě, zabezpečovacího systému a kamerového systému včetně chytrého řízení osvětlení a vzduchotechniky v nově budované výrobní hale.

Trystom
Optimalizace firemních procesů, implementace IS

Analýza firemních procesů a návrh jejich optimalizace paralelně s implemetací nového informačního systému. Vedení projektu implementace za stranu zákazníka a následné vypracování organizačních směrnic reflektujících nový informační systém.

SALTEN
Implementace informačního systému

Vedení projektu implementace informačního systému za stranu generálního dodavatele EXAS spol. s r.o.

Datové centrum
Datové centrum s kapacitou více jak 300 racků

Příprava projektu a dozor investora stavby datového centra o příkonu 2MW

ADRO CZ
Kompletní ICT vybavení kanceláří

Výstavba počítačových sítí a kamerového systému ve dvou lokalitách včetně jejich propojení. Dodávka veškerého HW a SW.

Výrobní a montážní linky pro kotle a kamna

Příprava projektů a nabídek, vedení obchodního vyjednávání v rámci dodávky výrobních a montážních linek

Profesionální wi-fi pro hotel v Praze

Příprava projektu a dozor investora v rámci budování profesionální hotelové wifi sítě včetně billingu

Datová komunikace v rámci multifunkčního areálu

Příprava projektu a dozor investora při realizaci komplexní areálové slaboproudé a počítačové komunikace